Uroczysta promocja Jubileuszowego 25. tomu „Rocznika Tarnowskiego” połączona z mini-sesją naukową poświęconą 30-leciu TTK

Start: 2021-06-28 12:00:00
Sala Pospólstwa tarnowskiego Ratusza

Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Redakcja „Rocznika Tarnowskiego” zapraszają na uroczystą promocję Jubileuszowego 25. tomu „Rocznika Tarnowskiego” połączoną z mini-sesją naukową poświęconą 30-leciu TTK

W programie:
Uroczyste otwarcie sesji – Andrzej Szpunar – przewodniczący TTK
Prezentacja treści Jubileuszowego „Rocznika Tarnowskiego” 2020/25 (30-lecie „RT” i TTK – In memoriam A. Sypek – Artykuły i rozprawy – Miscellanea) – Mieczysław Czosnyka – redaktor naczelny „RT”
Wspomnienie o początkach TTK i „RT” – Marek Popiel
Fundacje kościelne Leliwitów Tarnowskich – dr Marek Smoła
Związki rodziny Tetmajerów z Ziemią Tarnowską – Maria Nowrotek