250 ROCZNICA  – ZABORCY W TARNOWIE

250 lat temu, 31 lipca 1772 roku dla Tarnowa rozpoczął się trwający 146 lat okres zaborów. Tego dnia wojska austriackie pod dowództwem gen. Richarda D’Altony wkroczyły do Tarnowa i zajęły miasto. 11 września ogłoszono w Tarnowie uniwersał rozbiorowy Marii Teresy i zawiadomiono mieszczan, że stali się poddanymi cesarzowej Austrii. Tarnów został stolicą okręgu w cyrkule pilzneńskim.

Wobec grabieżczej polityki austriackiego zaborcy, prowadzonej do poł. XIX w., w Tarnowie zapanował zastój i zubożenie. Dopiero fala swobód socjo-ekonomicznych w latach 60. XIX w. i powstanie tzw. autonomii Galicyjskiej, przyniosło radyklaną zmianę. Przełom XIX i XX w. to dla Tarnowa czas rozwoju i prosperity. Miasto rozbudowało się i stało się węzłem kolejowym. Koegzystowały obok siebie różne nacje: Polacy, Żydzi, austro-węgierscy urzędnicy z różnych stron Monarchii. Tarnowianie otrzymali Park Strzelecki, nowe wodociągi i kanalizację, na ulicach i w domach zapłonęły żarówki elektryczne. 30 października 1918 r. Tarnów dumnie wkroczył na arenę odrodzonego państwa polskiego.

Jako ciekawostkę dodajmy, że gen. D’Altona obrał za swoją siedzibę kamienice przy Rynku 20-21, w których Austriacy przebywali do 1814 r. Dziś mieści się tu oddział naszego Muzeum. Po generalnym remoncie z lat 80. XVIII w. pozostał wyjątkowy ślad w postaci malowideł naściennych wykonanych na zamówienie D’Altonty. Można je doglądać w naszych salach ekspozycyjnych na pierwszym piętrze.