AD-271-2-28/2021 „Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z obiektów administrowanych przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie”.

ZNAK SPRAWY AD-271-2-28/2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2021-12-17 12:00:00

„Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z obiektów administrowanych przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie”.

Zawarto umowę z Wykonawcą : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIKI” Mieczysław Jakubowski, Kraków

Kwota : 8.845,20 złotych brutto