Certyfikaty dla Muzeum

Małopolska. Kultura wrażliwa – to projekt realizowany w skali całego województwa małopolskiego, którego celem jest zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami w instytucjach kultury i korzystania przez te osoby z oferty kulturalnej.
Muzeum Okręgowe w Tarnowie przystąpiło do projektu i podjęło szereg starań, które na celu miały „otwarcie” Muzeum dla osób z dysfunkcjami.
Prace i nasze zaangażowanie zostały uwieńczone aż 9 certyfikatami dostępności w 3 kategoriach: niepełnosprawność wzroku, słuchu i ruchu.
Ratusz, M. Etnograficzne i Galeria Panorama otrzymały po 2 certyfikaty z zakresu dostępności dla osób z niepełnosprawnościami słuchu i wzroku.
Siedziba Rynek 3 otrzymał 3 certyfikaty z zakresu dostępności dla osób z niepełnosprawnościami słuchu, wzroku oraz ruchu.

W celu uzyskania powyższych certyfikatów, Muzeum podjęło szereg działań, m.in.:
– Została stworzona AUDIODESKRYPCJA dla osób niewidomych oraz zostały nagrane filmy w Polskim Języku Migowym dla osób z dysfunkcją słuchu. Zawarte są w nich opisy wystaw i poszczególnych eksponatów, ale również: sposób dotarcia do danego Oddziału, jego otoczenie i rozplanowanie przestrzeni.
– Pracownicy Instytucji zostali przeszkoleni z zakresu obsługi osób z dysfunkcjami.
– Zostały stworzone zajęcia edukacyjne dostosowane do poszczególnych potrzeb danej grupy.
– Szereg rekwizytów, replik jest dostępnych dla zwiedzających.
– Powołany został KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI jest to osoba, która służy pomocą i radą osobom z niepełnosprawnościami, które chcą odwiedzić Muzeum. Można się z nią kontaktować poprzez e-maila, wiadomość tekstową sms, bądź telefonicznie. Dane kontaktowe umieszczone na stronie Muzeum oraz ASYSTENT OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI to pracownik Muzeum, który na życzenie osoby z niepełnosprawnością udzieli pomocy w dotarciu z miejsca parkingowego/ przystanku do wybranego Oddziału.
– Zrealizowano nową stroną internetową Muzeum.