Dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie członkiem Rady do Spraw Muzeów przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Nagrodowego

12 grudnia 2017 roku w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie w Starej Oranżerii odbył się zjazd delegatów Muzeów Rejestrowych.
Muzea Rejestrowe to grupa muzeów polskich o specjalnym statusie, obecnie jest w tej grupie 124 muzea.
Jednym z przywilejów muzeów rejestrowych jest możliwość wyboru 11 przedstawicieli do Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej. przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rada liczy 21 członków 10 osób desygnuje Minister a 11 wybiera Zjazd.
W wyniku wyborów przeprowadzonych na zjeździe członkiem Rady na kadencję 2018 – 2021 został wybrany Andrzej Szpunar Dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie.