Grupy szkolne oraz wycieczki autokarowe od wtorku w Muzeum Okręgowym w Tarnowie!

Jesteśmy odpowiedzialni. Za Was i za siebie. Wszystkim towarzyszy obawa przed wirusem SARS CoV-2 powodującym chorobę COVID-19. Boimy się trudnego przebiegu choroby, wiemy także, że możemy zakażenie przechodzić bezobjawowo lub skąpoobjawowo, stanowiąc olbrzymie zagrożenie dla starszych oraz cierpiących na choroby przewlekłe, które wirus może zmienić w schorzenia towarzyszące, powodujące nierzadko bardzo poważne komplikacje w drodze do wyzdrowienia.

Jednak od września dzieci i młodzież wróciły do szkół. Na drogach pojawiły się autokary wożące ludzi zmęczonych wymuszoną stagnacją i głodnych wrażeń artystycznych i estetycznych.

A zatem zachowując wszelkie środki ostrożności, o których poniżej, odpowiadając na istniejące potrzeby, zapraszamy do naszych Oddziałów: Ratusz – Galeria Sztuki Dawnej, Muzeum Historii Tarnowa i Regionu (Rynek 20-21) a także do Galerii „Panorama” grupy zorganizowane. Szkolne (najchętniej klasowe) i wycieczkowe.
Jakie wprowadzamy zasady:

 1. Liczebność grupy 25-30 osób,
 2. Nie łączymy w grupy zwiedzających indywidualnych, zwiedzanie grupowe dotyczy jedynie klas a także zorganizowanych grup wycieczkowych podróżujących autokarem,
 3. Opiekun grupy (nauczyciel bądź pilot wycieczki) zobowiązany jest do:
  a) pozostawienia danych kontaktowych umożliwiających bezproblemowy kontakt telefoniczny,
  b) ustalić dzień i godzinę rozpoczęcia zwiedzania oraz uzyskać potwierdzenie rezerwacji terminu,
 4. Wprowadzamy limit dwóch grup dziennie dla każdej ekspozycji (Oddział Ratusz – Galeria Sztuki Dawnej, Oddział Muzeum Historii Tarnowa i Regionu, Galeria „Panorama”),
 5. Przerwa sanitarna pomiędzy zakończeniem i początkiem zwiedzania nie może trwać krócej niż czterdzieści pięć minut,
 6. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego zasłaniania ust i nosa podczas całego pobytu na ekspozycji,
 7. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed wejściem na ekspozycję,
 8. W przypadku niezastosowania się do zaleceń dotyczących używania środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbice) opiekunowie ekspozycji mają obowiązek odmówić wpuszczenia grupy na ekspozycje, a rezerwacja godziny zwiedzania jest anulowana automatycznie,
 9. Utrzymany jest zakaz korzystania z szatni,
 10. Uczestnicy zwiedzania mogą korzystać jedynie z toalet wyznaczonych przez opiekę ekspozycji.

Prosimy o wybranie bezgotówkowych form płatności.

Regulamin zwiedzania – Ratusz-Galeria Sztuki Dawnej

Regulamin zwiedzania – Muzeum Historii Tarnowa i Regionu

Galeria „Panorama”

(jk)