Jan Szczepanik – geniusz, wynalazca, konstruktor.

Start: 2022-06-13 18:00:00
Koniec: 2022-08-28 00:00:00
Muzeum Historii Tarnowa i Regionu

Jan Szczepanik urodził się w Galicji w 1872 r. Ukończył Seminarium Nauczycielskie w Krakowie. Szybko porzucił zawód nauczyciela, by poświęcić się pasji – wynalazkom. Określa się go dziś mianem „polskiego Edisona”. Jego patenty zrewolucjonizowały przemysł tkacki, umożliwiły wykonanie barwnej fotografii i emisję kolorowego, udźwiękowionego filmu. Związki J. Szczepanika z Tarnowem datuje się od 1902 r., kiedy ożenił się z Marią Dzikowską, córką lekarza powiatowego.

Prezentowane eksponaty pochodzą ze zbiorów Muzeum Rzemiosła w Krośnie, Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Fundacji im. Jana Szczepanika w Tarnowie oraz kolekcji prywatnej Barbary i Mieczysława Czosnyków. Rekonstrukcje wynalazków J. Szczepanika wykonano na podstawie opisów patentowych, opracowań naukowych i wiadomości historycznych. Wykonano je w Zakładzie Automatyki i Robotyki Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie oraz Instytucie Włókiennictwa w Łodzi, należącym do Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ.

Wystawa jest częścią Ogólnopolskich Obchodów 150. rocznicy urodzin Jana Szczepanika, organizowanych w Tarnowie i Krośnie, nad którymi patronat honorowy sprawują Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Edukacji i Nauki.