Kernos spod Wojnicza. Cmentarzysko kultury łużyckiej w Dębinie Zakrzowskiej w świetle badań archeologicznych.

Start: 2022-07-15 19:00:00
Koniec: 2022-09-30 00:00:00
Izba Regionalna im. ks. Jana Królikiewicza w Wojniczu, Rynek 29, 32-830 Wojnicz

15 lipca 2022 r. o godzinie 19.00, w Izbie Regionalnej im. ks. Jana Królikiewicza w Wojniczu, Rynek 29, odbędzie się wernisaż wystawy “Kernos spod Wojnicza. Cmentarzysko kultury łużyckiej w Dębinie Zakrzowskiej w świetle badań archeologicznych”. Otwarciu towarzyszyć będzie wykład mgr. Andrzeja Szpunara pt. “Cmentarzysko kultury łużyckiej w Dębinie Zakrzowskiej w świetle dotychczasowych badań archeologicznych”.

Stanowisko archeologiczne w Dębinie Zakrzowskiej, zostało odkryte przypadkowo wiosną 2018 roku. Na piaszczystej wydmie, porośniętej lasem, od lat niszczonej przez „dzikie” wybierzysko piasku natrafiono na  przepalone kości ludzkie oraz fragmenty glinianych naczyń. W tym samym roku podjęto archeologiczne ratownicze badania wykopaliskowe mające na celu zabezpieczenie i wydobycie zniszczonych grobów, określenie chronologii oraz zasięgu stanowiska.

Wystawa prezentuje dotychczasowe wyniki prac wykopaliskowych na cmentarzysku w Dębinie Zakrzowskiej gm. Wojnicz. W trakcie 4 sezonów badawczych (2018-2021) odkrytych zostało ponad 100 grobów ciałopalnych. Na ekspozycji pokazane zostały pochówki najciekawsze i najlepiej zachowane. W większości są to popielnice (urny), w których składano przepalone szczątki zmarłych oraz dary grobowe w postaci dodatkowych mniejszych naczyń. W niektórych przypadkach uzupełnieniem wyposażenia były przedmioty metalowe (z żelaza lub brązu), które zaliczyć można do kategorii ozdób. Rekonstrukcje pochówków uzupełniają plansze z krótkimi informacjami na temat poszczególnych grobów.