Muzeum Okręgowe w Tarnowie – dane kontaktowe

Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
Muzeum wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Województwa Małopolskiego pod numerem RIK 14/99
Muzeum wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem PRM/72/02
Adres: Rynek 3, 33-100 Tarnów
NIP: 873-000-76-51
REGON: 850012309
nr konta: Bank PEKAO S.A. O/Tarnów
96 1240 1910 1111 0000 0898 4744

SIEDZIBA
Rynek 3, 33-100 Tarnów
telefon: +48 14 6390864, +48 14 6390865, +48 14 6212149
fax: numer wewnętrzny 11
e-mail (kancelaria):

Dyrektor: Andrzej Szpunar
e-mail (kancelaria):

Zastępca dyrektora ds naukowych: Janusz Kozioł
e-mail:

Zastępca dyrektora ds administracyjnych: Małgorzata Michałek
e-mail:

Główna księgowa: Małgorzata Bąk
e-mail:

Główny inwentaryzator zbiorów: Łukasz Sęk
e-mail:

Specjalista ds promocji: Bartosz Chmielnik
e-mail:

 

Dział Archeologii
p.o. kierownika: Barbara Szpunar
e-mail:

Dział Historii
p.o. kierownika: Przemysław Kozek
e-mail:

Dział Sztuki
kierownik: Barbara Bułdys
e-mail:

Biblioteka
e-mail:


Ratusz – Galeria Sztuki Dawnej (filia Działu Sztuki)
Rynek 1, 33-100 Tarnów

kierownik: Jolanta Adamczyk
telefon: +48 14 6929000
e-mail:


Muzeum Etnograficzne w Tarnowie (oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie)
ul. Krakowska 10, 33-100 Tarnów

kierownik: Maria Cetera
telefon: +48 14 6220625, +48 14 6278828
e-mail:


Muzeum Zamek w Dębnie (oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie)
Dębno 189, 32-852 Dębno

kierownik: Krystyna Gurgul
telefon: +48 14 6658035, +48 14 6658582
e-mail:


Muzeum Dwór w Dołędze (oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie)
Dołęga 10, 32-821 Zaborów

telefon: +48 14 6715414
e-mail:


Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach (oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie)
33-122 Wierzchosławice 698

kierownik: Janusz Skicki
telefon: +48 14 6797040
e-mail:


Muzeum Zagroda Felicji Curyłowej w Zalipiu (filia Muzeum Etnograficznego)
Zalipie 135, 33-210 Olesno

opiekun: Wanda Racia
telefon: +48 14 6411912
e-mail:


Muzeum Pamiątek po Janie Matejce “Koryznówka” (oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie)
Stary Wiśnicz 278, 32-720 Nowy Wiśnicz

kierownik: Maria Serafińska – Domańska
telefon: +48 14 6128347


Izba Pamięci Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Tarnów (filia Działu Historii)
ul. Mościckiego 29, 33-100 Tarnów

p.o. kierownika Działu Historii: Przemysław Kozek
e-mail:
telefon: +48 784912326


Galeria “Panorama”
Plac Dworcowy 4, 33-100 Tarnów

telefon: +48 784912326
e-mail:


Formularz kontaktowy: