Muzeum Okręgowe w Tarnowie dostępne!

Wczoraj w Krakowie miało miejsce spotkanie, podczas którego podsumowany został drugi rok działania projektu „Małopolska. Kultura wrażliwa”. Niezwykle miło nam zakomunikować, że Kinga Smółka – koordynatorka dostępności Muzeum, odebrała z rąk członkini zarządu województwa Anny Pieczarki „Świadectwa dostępności” dla trzech obiektów:

☑️ Ratusz – Galeria Sztuki Dawnej
☑️ Galeria „Panorama”
☑️ Muzeum Dwór w Dołędze

Małopolska. Kultura wrażliwa to projekt, który dąży do zwiększenia obecności osób z niepełnosprawnościami w instytucjach kultury. Jego głównym celem jest dostosowanie oferty i przestrzeni instytucji kultury do potrzeb każdej osoby, która jest zainteresowana aktywnym udziałem w życiu kulturalnym. W przeciągu dwóch lat trwania projektu, przeszkolonych zostało ponad 700 pracowników małopolskich teatrów, muzeów, czy domów kultury ‒ od pracowników recepcji i ekspozycji, przez edukatorów i muzealnych kustoszy oraz „koordynatorów dostępności”. Przez cały miniony rok odbywały się także warsztaty z Polskiego Języka Migowego dla pracowników instytucji.

Bartosz Chmielnik / Biuro Prasowe UMWM


Fot. malopolska.pl

Projekt „Małopolska. Kultura wrażliwa”🎨 Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie czy Opera Krakowska – to tylko wybrane instytucje, które otrzymały świadectwa dostępności za dostosowanie ofert i potrzeb dla osób niepełnosprawnych. ♿ W sumie aż 61 wyróżnień trafiło do 17 instytucji kulturalnych województwa małopolskiego w ramach projektu „Małopolska. Kultura wrażliwa”. 🎭
🖼️ Z myślą o niepełnosprawnych przygotowano też spektakle z audiodeskrypcją.

Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Cricoteka
Opera Krakowska
Małopolska

Opublikowany przez Telewizja Małopolska Piątek, 7 grudnia 2018