Nie żyje ks. dr Jacek Pietruszka

Z olbrzymim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ks. dr. Jacka Pietruszki, teologa i muzealnika, dyrektora Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II.

Ks. Jacek Pietruszka urodził się w 1967 roku w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1991 r. z rąk ks. kard. Franciszka Macharskiego. Współpracował z Muzeum Katedralnym i Archiwum Kapituły Metropolitalnej, był absolwentem międzyuczelnianych studiów podyplomowych w zakresie muzealnictwa, zorganizowanych przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II oraz Politechnikę Krakowską. Z wadowickim Muzeum związany od początku, pełniąc najpierw funkcję zastępcy dyrektora ds. organizacyjnych a od 2015 roku szefując całej instytucji.

Wszystkim bliskim i współpracownikom księdza Jacka składamy szczere wyrazy współczucia.