Powstanie nowy oddział Muzeum Okręgowego

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, do końca 2019 roku w Tarnowie ma powstać niezwykłe miejsce – Regionalne Centrum Edukacji o Pamięci. Tu mają spotykać się historia tarnowian działających w podziemiu ze współczesnością – w której tak bardzo potrzebne jest aktywizowanie mieszkańców i wspieranie ich w oddolnych inicjatywach. Inwestycja otrzymała unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Umowę podpisali w poniedziałek, 8 października, wicemarszałek Stanisław Sorys i Andrzej Szpunar, dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie.

Regionalne Centrum Edukacji o Pamięci to jeden z kilkudziesięciu unijnych projektów rewitalizacyjnych, które są obecnie realizowane w całej Małopolsce.

Dzięki unijnemu wsparciu zaniedbane przez lata miejsca w całym województwie zmieniają się nie do poznania. Już niedługo mieszkańcy zyskają nowe możliwości wypoczynku i spędzania wolnego czasu, a także miejsca, w których będą mogli realizować swoje pasje czy pomysły na rozwój najbliższej okolicy. Na inwestycje tego typu tylko w dużych miastach przeznaczyliśmy w sumie 178,5 mln zł z aktualnego regionalnego programu operacyjnego. Cieszę się, że jednym z nich jest właśnie Regionalne Centrum Edukacji o Pamięci – podkreślał w Tarnowie wicemarszałek Stanisław Sorys.

Już wiadomo, że Regionalne Centrum Edukacji o Pamięci powstanie w Tarnowie w dawnych budynkach koszarowych – dzisiaj mieści się tu Izba Pamięci światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Okręg w Tarnowie. Budynek zostanie przebudowany i nowocześnie zaaranżowany – przeważać będą odważne geometryczne bryły, a także połączenia cegły, szkła i betonu.

W części ekspozycyjnej mają się znaleźć informacje prezentujące m.in. historię ruchu oporu w Tarnowie. Zwiedzający będą więc mogli zapoznać się z dziejami miasta tuż przed wybuchem II wojny światowej, w czasie okupacji niemieckiej i zaraz po wyzwoleniu. Jak jednak podkreśla Andrzej Szpunar, dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie, powstające centrum będzie miejscem wielowymiarowym i ekspozycja to zaledwie punkt odbicia do innych działań.

– Głównym celem ekspozycji jest ukazanie aktywności i niezłomności tarnowian, a także mieszkańców regionu, ich zaangażowania w działalność podziemną, niepodległościową. Ekspozycja opisuje rzeczywistość, w której zaangażowanie wspólne i zgodne w najważniejsze sprawy i wartości przynosi wymierne korzyści. Tę wartość chcemy przekładać także na współczesność, mobilizować do angażowania się w lokalne inicjatywy. Centrum Edukacji o Pamięci ma być miejscem nowoczesnym, dla którego cel muzealny jest jedynie punktem wyjścia – ważniejsze jest to, że będzie to miejsce integrujące i aktywizujące całą społeczność lokalną, niezależnie od wieku, wykształcenia, statusu zawodowego oraz społecznego – wylicza dyrektor Szpunar.

W powstającym Centrum Edukacji o Pamięci mają więc być organizowane różne wydarzenia, które będą jednoczyć mieszkańców wokół różnych lokalnych projektów. Wśród planów są m.in. pikniki rodzinne, warsztaty i ciekawe kursy.

Koszt powstania nowej instytucji to blisko 2,6 mln zł – z czego ponad 1,5 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

źródło: Muzeum Okręgowe w Tarnowie/Biuro Prasowe UMWM

wizualizacja_centrum pamieci


Fot. Robert Moździerz, Muzeum Okręgowe w Tarnowie


O wydarzeniu w mediach:

  1. malopolska.pl
  2. Radio Kraków
  3. RDN Małopolska
  4. dzieje.pl
  5. niezalezna.pl