Ruszyła modernizacja historycznego Gmachu Głównego Muzeum [WIDEO]

W dniu wczorajszym nastąpiło podpisanie umowy i przekazanie placu budowy Gmachu Głównego Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Wykonawcą jest Firma Ogólnobudowlana Motylex Mariusz Górka z Nowego Sącza. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono na 30 września 2019.


Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do dziedzictwa i oferty kulturalnej Muzeum Okręgowego w Tarnowie, przyczyniającej się do wzrostu aktywnego udziału społeczeństwa w kulturze.  Zgodnie z planami zostaną wykonane prace konserwatorskie i zabezpieczające zabytkowe kamienice, roboty rozbiórkowe, budowlane i wykończeniowe. Obiekt zostanie przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych, zmodernizowane zostaną instalacje techniczne oraz urządzone tereny zielone na podwórzu. Poszczególne pomieszczenia muzeum zostaną na nowo wyposażone i powstanie stała ekspozycja historyczna. Turyści będą mogli poznać historię miasta za pomocą najnowocześniejszych technologii i trendów panujących w muzealnictwie.  Kompleksowy remont oraz nowoczesna wystawa nadadzą nową jakość odbioru prezentowanych zbiorów i usług wykonywanych przez Muzeum Okręgowe
w Tarnowie.

Zakończenie całości inwestycji planowane jest na koniec 2019 roku.

Całkowita wartość Projektu: 9 250 663,39 zł
Współfinansowanie: 5 645 616,69 zł
Dofinansowanie zadania ze środków UM Województwa Małopolskiego: 4 101 575 zł

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

fundusze europejskie gmach glowny


W podcieniach Gmachu Głównego odbyła się konferencja prasowa z udziałem Dyrektora Muzeum Okręgowego w Tarnowie Andrzeja Szpunara, na którą zaproszone zostały lokalne media.

Relacje:

RDN Małopolska

PortalSamorzadowy.pl

Tarnowska.tv [VIDEO]

zVami.tv

Niezależny Serwis Informacyjny KADR

 

Muzeum Okręgowe w Tarnowie – dyrektor Andrzej Szpunar

STUDIO KADR NA ŻYWO…
W podcieniach historycznego Gmachu Głównego Muzeum (Rynek 20-21) odbyła się dzisiaj (17 kwietnia 2018) konferencja prasowa z udziałem dyrektora muzeum Andrzeja Szpunara.
Tematem konferencji były informacje na temat:
1. Uzyskanych grantów z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla:
– zakupu kolejnego fragmentu „Panoramy Siedmiogrodzkiej” – „Szarża”
– 55. edycji Konkursu „Malowana Chata”
– projektu „Na Bister ’18 – miejsca pamięci romskiego Holokaustu w Europie
2. Podpisanie umowy na remont generalny historycznego Gmachu Głównego MOT (Rynek 20-21).
Całość na portalu: www.niezaleznyserwiskadr.com.pl

Opublikowany przez Niezależny Serwis Informacyjny KADR 17 kwietnia 2018