Skład, łamanie, druk i dostawa dwutomowego katalogu zbiorów „Ceramika i szkło z depozytu książąt Sanguszków w Muzeum Okręgowym w Tarnowie. Świadkowie Historii”.

ZNAK SPRAWY AD-271-2-7/2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2022-05-12 10:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA usługi

Skład, łamanie, druk i dostawa dwutomowego katalogu zbiorów „Ceramika i szkło z depozytu książąt Sanguszków w Muzeum Okręgowym w Tarnowie. Świadkowie Historii”.


Informujemy, że w postępowaniu wybrano najkorzystniejsza ofertę złożoną przez:

GRAFPOL Sp.z o.o. , z siedzibą we Wrocławiu

na kwotę: 94.500,00 zł brutto