Skład, łamanie oraz druk katalogu do wystawy pn: ”Stanisław Westwalewicz – artysta , żołnierz szlaku nadziei”

ZNAK SPRAWY AD-271-2-6 /2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2022-04-12 12:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi

Skład , łamanie oraz druk katalogu do wystawy pn: ”Stanisław Westwalewicz – artysta , żołnierz szlaku nadziei”

 


Informujemy, że w postępowaniu wybrano najkorzystniejsza ofertę złożoną przez:

ON STUDIO Sp. z o.o z siedzibą:

ul. Janowicza 3C,

10-692 Olsztyn

na kwotę: 1600,23 zł brutto