TARNOWSCY ARTYŚCI W GALERII MUZEALNEJ – WYSTAWA DARÓW

Start: 2021-07-05 18:00:00
Koniec: 2021-07-31 00:00:00
Rynek 3

Na wystawie zaprezentowane zostaną prace przekazane do zbiorów muzealnych w latach 2016 – 2021 przez artystów uczestniczących w cyklu wystaw. Jest to w sumie 25 prac wykonanych przez 21 artystów. Prezentowane prace są bardzo różnorodne zarówno pod względem tematycznym, jak i technik użytych przez artystów. Oprócz obrazów malowanych techniką olejną, akrylami, akwarel, pasteli, grafik, znalazły się tu również ceramiczne rzeźby. Każda z tych prac pokazuje nam obecne trendy w sztuce współczesnej, ogromny talent każdego z artystów i indywidualne spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość

Cykl wystaw „Tarnowscy Artyści w Galerii Muzealnej” realizowany jest od stycznia 2010 roku w Muzeum Okręgowym w Tarnowie. Głównym celem cyklu jest promowanie dorobku tarnowskich artystów w środowisku lokalnym. W wystawach uczestniczą artyści związani z Tarnowem (poprzez fakt urodzenia lub ukończenia szkół artystycznych). Część z nich jest członkami Związku Polskich Artystów Plastyków. Wystawiają swe prace również artyści niezrzeszeni, często mieszkający poza Tarnowem, lub poza krajem, a utożsamiający się z naszym miastem. W tym cyklu realizowane są również wystawy wspominające nieżyjących artystów, niekiedy zapomnianych, których rocznice urodzin czy też śmierci są doskonałą okazją, aby starszym pokoleniom ich przypomnieć, a młodszym zaprezentować ich twórczość. Wystawy eksponowane w galerii muzealnej kierowane są do szerszego grona odbiorców w każdym wieku. Dzięki tego typu działalności odbywającej się w galerii muzealnej artyści mają możliwość prezentacji swojego dorobku w miejscu przeznaczonym do gromadzenia, badania i opieki nad obiektami posiadającymi wartość historyczną i artystyczną. Natomiast mieszkańcy mogą lepiej poznać rodzimych artystów, ich losy, kariery, zmiany zachodzące w ich twórczości. Cykl wystaw ma również za zadanie pokazać udział artystów związanych z naszym miastem w tworzeniu sztuki współczesnej, która w sposób pośredni wpływa na codzienne życie każdego z nas.

Na wystawie zaprezentowano dary które do muzeum przekazali: Jacek Adamczyk, Monika Bielat-Sobiczewska, Rafał Dalek, Roman Fleszar, Tomasz Głowacz, Jacek Janicki, Jarosław Jędrzejowski, Franciszek Kafel, Anna Kropiowska, Roman Kuc, Jerzy Martynów, Paweł Martynów, Eugeniusz Molski, Józef Mularczyk (1916-2009), Beata Olszewska, Tomasz Pacanowski, Elżbieta Pazera, Witold Pazera, Marek Sak, Wiesława Stefańska, Paweł Zabłocki.

 

fot. E.Kubon/R.Moździerz