Wernisaż poplenerowy w Muzeum Zamek w Dębnie [ZDJĘCIA]

W dniach 4-6 czerwca w oddziale Muzeum Zamek w Dębnie odbył się „XI Integracyjny Plener Malarski –Dębno 2018”.

Idea zorganizowania takiego pleneru zrodziła się przed laty w nawiązaniu do pleneru malarskiego z 1923 roku, w którym uczestniczyli studenci z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Przybyli oni na zaproszenie ówczesnego właściciela zamku w Dębnie – Jana Jastrzębskiego, który gościł ich u siebie przez kilka wiosennych dni.

Organizatorzy i współorganizatorzy współcześnie przygotowywanych Integracyjnych Plenerów Malarskich: Muzeum Okręgowe w Tarnowie – Oddział Zamek w Dębnie, oraz Dębińskie Centrum Kultury, każdego roku zapraszają do udziału w nim artystycznie uzdolnioną młodzież z Warsztatów Terapii Zajęciowej, z liceów plastycznych, oraz z gimnazjów i szkół podstawowych z terenu gminy Dębno. W plenerach uczestniczą także od kilku lat seniorzy zrzeszeni w Twórczym Klubie Seniora, który działa przy parafii św. Maksymiliana Marii Kolbe w Tarnowie.

Z każdym rokiem zainteresowanie udziałem w Plenerze jest coraz większe. Sprzyja temu wyjątkowy klimat i atmosfera historycznego miejsca, oraz piękne perspektywy krajobrazowe z wpisaną w nie architekturą, które dla młodych twórców stanowią duże i bardzo ciekawe wyzwanie. W bieżącym roku, do udziału w Plenerze zaproszeni zostali także podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej z Woli Rzędzińskiej. Oprócz nich jak co roku w Plenerze uczestniczyli podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzesku i Tarnowie, uczniowie Liceum Plastycznego w Tarnowie, ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z Porąbki Uszewskiej, Woli Dębińskiej, Łysej Góry, z Sufczyna, a także członkowie Twórczego Klubu Seniora w Tarnowie, nad którymi opiekę sprawuje  od wielu lat p. Andrzej Trybulski – emertowany tarnowski architekt.

Każdego dnia w Plenerze uczestniczyło 68 osób. Sam plener mający charakter konkursu, zwieńczyła wystawa poplenerowa, której wernisaż odbył się 21 czerwca w siedzibie Muzeum Zamek w Dębnie, w Sali wystaw czasowych.  Autorzy najlepszych prac otrzymali nagrody i wyróżnienia, które ufundowało Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Nie zabrakło też drobnych upominków dla wszystkich pozostałych uczestników Pleneru.

Od 10-ciu lat, czyli od samego początku trwania, Plener został objęty życzliwym patronatem Gospodarzy tych ziem – wójta gminy Dębno, oraz starosty powiatu brzeskiego.

JJ