„Widzimy się w Muzeum!” – nowe przedsięwzięcie grantowe realizowane w Muzeum Okręgowym w Tarnowie

Z wielką radością informujemy, że Muzeum Okręgowe w Tarnowie – Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego realizuje przedsięwzięcie grantowe „Widzimy się w Muzeum!”, finansowane w ramach projektu „Kultura bez barier”.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest integracja społeczna osób wykluczonych poprzez zwiększenie dostępności oferty kulturalnej Muzeum dla os. z niepełnosprawnością wzroku w następujących Oddziałach: Muzeum Historii Tarnowa i Regionu, Regionalne Centrum Edukacji o Pamięci, Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach.

Przedsięwzięcie pn.:”Widzimy się w Muzeum!” będzie polegało na dostosowaniu trzech wystaw stałych Muzeum Okręgowego w Tarnowie dla os. dorosłych z niepełnosprawnością wzroku, co przełoży się na integrację społeczną grupy docelowej. Ekspozycje, które chcemy dostosować dotyczą tematyki Armii Krajowej z naciskiem na lokalną historię tej organizacji, historii miasta Tarnowa i regionu oraz życia i działalności Wincentego Witosa. W ramach przedsięwzięcia planujemy następujące działania:

1.Wsparcie kompetencji pracowników MOT w obsłudze os. ze szczególnymi potrzebami poprzez organizację szkoleń.

2.Zwiększenie dostępności wystaw stałych poprzez opracowanie ścieżek zwiedzania i zakup urządzeń bądź innych pomocy wspomagających zwiedzanie.

3.Promocję przedsięwzięcia pn.:”Widzimy się w Muzeum!” i jego realizację i ewaluację.

Efektem podjętych działań będzie integracja społeczna os. z niepełnosprawnością wzroku poprzez udział w ofercie MOT.

Wartość grantu: 160 945 PLN

 

Logotypy. Od lewej Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój. Kolejne flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska. Ostatni Napis Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny i flaga Unii Europejskiej - Na niebieskim tle żółte gwiazdu ułorzone w okrąg w centrum flagi.