Wiosenne Spotkania przy kawie

24.04.2022 r. w ramach “Wiosennego spotkania przy kawie” w Muzeum Zamek w Dębnie odbył się koncert skrzypcowo – fortepianowy oraz wernisaż prac Twórczego Klubu Seniora z Tarnowa.
W recitalu “JEDEN KRAJ – WIELE KULTUR” wystąpiły artystki:
Izabela Szlachta – Dowgiałło na skrzypcach i Olena Lechowicz na fortepianie.

Prace seniorów powstały pod kierownictwem tarnowskiego artysty, architekta i pedagoga – Andrzeja Trybulskiego.

Wystawa dostępna w miesiącach kwiecień – czerwiec.

Spotkanie zorganizowane zostało we współpracy z Dębińskie Centrum Kultury.

 

Galeria: