XI Integracyjny Plener Malarski – Dębno 2018

W dniach 4-6 czerwca w naszym oddziale Muzeum Zamek w Dębnie odbędzie się  „XI Integracyjny Plener Malarski –Dębno 2018”.

Idea zorganizowania takiego pleneru zrodziła się przed laty w nawiązaniu do pleneru malarskiego z 1923 roku, w którym uczestniczyli studenci z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Przybyli oni na zaproszenie ówczesnego właściciela zamku w Dębnie – Jana Jastrzębskiego, który gościł ich u siebie przez kilka wiosennych dni.

Organizatorami tegorocznego pleneru są: Muzeum Okręgowe w Tarnowie – oddział Muzeum Zamek w Dębnie oraz Dębińskie Centrum Kultury. Na zajęcia została zaproszona artystycznie uzdolniona młodzież z warsztatów terapii zajęciowej, liceów plastycznych, oraz z gimnazjów i szkół podstawowych z terenu gminy Dębno. W plenerach tych uczestniczą także od kilku lat seniorzy zrzeszeni w Twórczym Klubie Seniora, który działa przy parafii św. Maksymiliana Marii Kolbe w Tarnowie. W tym roku do udziału w Plenerze zaproszeni zostali także podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej z Woli Rzędzińskiej.

W każdym roku zainteresowanie udziałem w Plenerze jest bardzo duże. Sprzyja temu wyjątkowy klimat i atmosfera historycznego miejsca jakim jest zamek, oraz piękne perspektywy krajobrazowe z wpisaną w nie architekturą, które dla młodych twórców stanowią duże i ciekawe wyzwanie. Każdego roku w Plenerze uczestniczą Warsztaty Terapii Zajęciowej w Brzesku i Tarnowie, uczniowie Liceum Plastycznego w Tarnowie, ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w Porąbce Uszewskiej, Woli Dębińskiej, Łysej Góry, z Sufczyna, Dębna a także członkowie Twórczego Klubu Seniora w Tarnowie, nad którymi opiekę sprawuje p. Andrzej Trybulski – tarnowski architekt.

Każdego dnia w Plenerze uczestniczy około 60 plenerowiczów. Sam Plener mający charakter konkursu, wieńczy wystawa poplenerowa, której wernisaż zaplanowany został na 21 czerwca. Odbędzie się on w siedzibie Muzeum Zamek w Dębnie w Sali wystaw czasowych.  Autorzy najlepszych prac otrzymują nagrody i wyróżnienia.

Od dziesięciu lat, czyli od samego początku trwania, Plener został objęty życzliwym patronatem Gospodarzy tych ziem – wójta gminy Dębno oraz starosty powiatu brzeskiego.