XXII Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów

Start: 2022-09-30 00:00:00
Koniec: 2022-10-01 00:00:00
Restauracja Stara Łaźnia  (Pl. Więźniów Auschwitz)

Kolejny XXII Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów, podobnie jak poprzednie trzy edycje jest kontynuowany w postaci stacjonarnej IV Konferencji Taborowej.

Konferencja odbędzie się w dniach 30 września (piątek) – 1 października (sobota) w lokalu tarnowskiej restauracji Stara Łaźnia  (Pl. Więźniów Auschwitz).

Konferencja ma charakter otwarty.

Organizatorami Konferencji Taborowej są: Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie oraz Muzeum Okręgowe w Tarnowie.

 

Program konferencji:

Piątek 30 września

– 18:00–20:30 blok wieczorny

• Adam Andrasz (Centrum Kultury Romów w Tarnowie), Dwukrólewie w społeczności Romów Polskich. Problemu ciąg dalszy

• Agnieszka Caban (Uniwersytet Warszawski), Śmierć i pogrzeb – tradycja i przemiany społeczno-kulturowe w życiu współczesnych Romów z południowo-wschodniej Polski

• Natalia Gancarz (Muzeum Okręgowe w Tarnowie), Wieczne odpoczywanie po romsku. Architektura nagrobna. Szkic wstępny.

• Paweł Lechowski (Freelancer), Stefan Kororo Dymiter. Geniusz niedoceniony

 

Sobota 1 października

– 10:00–12:00 blok poranny

• Ela Mirga-Wójtowicz (Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego), Migracje polskich Romów po 1989 a polityka integracyjna w Polsce

• Marcin Szewczyk (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie), Stanowisko instytucji europejskich wobec dyskryminacji Romów migrujących z Ukrainy

• Hubert Tubacki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Alienowanie i „urasawianie” Romów w państwie narodowym.

• Katarzyna Czarnota (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Wpływ kryzysu i zmian administracyjnych na sytuację imigrantek i imigrantów romskich z Rumunii. Współpraca nastawiona na świadome włączenie a pomoc interwencyjna. Przykład doświadczeń Poznania.

– 12:00–13:00 przerwa kawowa

– 13:00–14:00 blok południowy

• Magda Machowska (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), Rekonstrukcja wytwarzania obrazu fotograficznego w terenie w XIX w. Przypadek chłopów i Romów na polskim Spiszu

• Adam Bartosz (Muzeum Okręgowe w Tarnowie), Infantylizacja tematyki romskiej

– 14:00–15:30 obiad

– 15:30–18:30 blok popołudniowy: Sąsiedztwo, moderują Magda Krysińska i Monika Szewczyk

• Barbara Prądzyńska, Jarosław Siejkowski (Art Junction), Sąsiedztwo – moje miejsce na mapie. Podsumowanie

• Brigida Bilicka, Olsztyn – moje miasto

• Monika Sternal, Wielokulturowe sąsiedztwo. Romowie z mojego osiedla

• Paweł Lechowski, Paszalipen czyli sąsiedztwo.

• Sara Wilhelmsen, How can art be a tool for change? A case from Norway.

• Rita Lindanger, The work of the Roma musician Petter Stromsing.

• Rezan Saleh, Jan Eric Hanssen, The Unknown Neighborhood. Roma in Kurdistan and the Middle East.

• Dyskutanci: Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz, Mariusz Gabor

 

Projekt realizowany dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030

Zapraszamy.