„Zapisać w dziejach nieśmiertelne: Jestem!”

Start: 2021-09-13 18:00:00
Muzeum Historii Tarnowa i Regionu

„Zapisać w dziejach nieśmiertelne: Jestem!” to wystawa poświęcona wielkim powstaniom narodowym w dziedzictwie Tarnowa i regionu.

W 2020 roku, Muzeum Okręgowe w Tarnowie otrzymało od Darczyńcy wyjątkowe obiekty, związane z powstaniami narodowymi: listopadowym i styczniowym. W pierwszym przypadku to etui pamiątkowe zawierające monety i banknot oraz unikatowy arkusz pokwitowań in blanco „Ofiara w srebże” na wpłaty przekazywane na rzecz powstania deputacjom pomocniczym. Z czasów powstania styczniowego pochodzą natomiast dokumenty związane z osobą Jana Biesiadeckiego, uczestnika walk powstańczych oraz lekarza w szpitalu w Klimontowie. Mają one formę niewielkich, łatwych do ukrycia w konspiracyjnej rzeczywistości karteluszków, przypominających grypsy. Na jednym z dokumentów, znajdują się dwie pieczęcie, w tym jedna do tej pory nieznana: pieczęć Dowódcy Oddziału Tarnowskiego oraz pieczęć Komisarza Oddziałów Obwodu Tarnowskiego.

Oprócz tego, na wystawie zostaną zaprezentowane również inne obiekty, zazwyczaj do tej pory nie udostępnione szerszej publiczności, związane z historią powstań.

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”