„Książka i róża” – promowaliśmy czytelnictwo wśród młodych [FOTO]

W dniu 24 kwietnia w Ratuszu – Galerii Sztuki Dawnej miała miejsce muzealna część wojewódzkiej akcji „Książka i róża”. Organizatorem jej jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Ideą akcji jest rozwój czytelnictwa w regionie. Projekt przypomina również, że książka może być pięknym podarunkiem. W Małopolskich Dniach Książki rokrocznie bierze udział kilkadziesiąt księgarni, bibliotek i instytucji kultury z całej Małopolski, organizując w tym czasie wiele imprez związanych z promocją czytelnictwa, promocją autorów oraz nowości wydawniczych.

Muzeum Okręgowe w Tarnowie rokrocznie włącza się w to wydarzenie. Świat literatury i historii wzajemnie się kształtuje i uzupełnia, pobudza i rozwija naszą wyobraźnię, pomaga w kreowaniu pomysłów, pozwala nam tworzyć określone postawy, wartości i zachowania, a tym samym daje nam olbrzymią wolność wyboru w kwestii drogi, którą wybierzemy. Tym właśnie treściom poświęcone były przygotowane przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie lekcje muzealne:

  1. „Każdy maluch już to wie – Nasze polskie ABC”, skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym (5- 7 lat).
    U dzieci w tym wieku kształtuje się określone nawyki, cechy charakteru i zaczątki postaw, jakich wymagać będzie ich późniejszy udział w życiu społecznym. Nie posiadają one jeszcze w pełni dojrzałej postawy patriotycznej. W czasie tych warsztatów chcemy poprzez odpowiednie ćwiczenia wizualne, słowno – muzyczne, plastyczne oraz gawędy historyczne stworzyć podłoże do rozwijania uczuć i przywiązania do własnego miasta, regionu, jego tradycji itp., czyli do tzw. “małej ojczyzny”, którą mały człowiek może zobaczyć, dotknąć i poczuć.
  2. Normy, wartości i zachowanie – to trudna sztuka „Mocium Panie…”, przeznaczone dla dzieci w wieku 8-12 lat.
    W czasie ich trwania będą mogły poznać życie, dokonania i wszelkie „wolności” „Braci sarmackiej” m. in. poprzez spotkanie z prawdziwym Sarmatą- hetmanem Wacławem Piotrem Rzewuskim i dzięki temu zetknąć się z szeroko rozumianym tematem wolności, jaki preferowali nasi przodkowie i porównać go z prawami i wolnościami dzisiaj obowiązującymi. Dodatkowym atutem będzie możliwość bezpośredniego poznania stroju narodowego sarmaty oraz zajęcia praktyczne – nauka wiązania pasów szlacheckich. W ten sposób dzieci rozwiną i poszerzą swoje zainteresowanie historią i kulturą Polski oraz regionu.