Zmarła księżna Klaudia Sanguszko

Z olbrzymim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci księżnej Klaudii Sanguszko, matki księcia Pawła Sanguszki, wnuka ostatniego przed wojną, właściciela Gumnisk.

Księżna w Tarnowie gościła kilkakrotnie, po raz pierwszy w sierpniu 1991 roku, zatem dwa lata po przemianach ustrojowych. Wizyta ta zapadła głęboko w pamięć tarnowianom, zwłaszcza dzisiaj jest wspominana i komentowana. W obecnym stuleciu, w towarzystwie syna, księcia Pawła Sanguszki odwiedziła Ratusz oraz Pałac w Gumniskach, obecną siedzibę Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych.

Klaudia Sanguszko

Znaczenie familii Sanguszków jest nie do przecenienia dla historii Polski, w naszym lokalnym wymiarze zaś, działalność ostatnich właścicieli Tarnowa na zawsze odznaczać się będzie w topografii miasta. Jako muzealnicy obficie korzystamy ze zbiorów Rodziny, prezentując ekspozycje stałe oraz przygotowując wystawy czasowe. Na ręce syna Księcia Pawła Sanguszki składamy szczere wyrazy współczucia i żalu.

Dyrektor i Pracownicy Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Fot. Paweł Topolski