Zbrojownia myśliwska

Jest to sala o wymiarach 5 m 80 cm na 6 m 40 cm, w której panuje półmrok. W sali znajdują się 4 szklane gabloty, w 3 z nich prezentowana jest broń myśliwska, w pozostałej broń pojedynkowa. Najstarszy prezentowany egzemplarz datowany jest na XVII stulecie, najmłodszy pochodzi z pocz. XX wieku.

Pierwsza gablota znajduje się obok drzwi, po prawej stronie. Jej długość to prawie 2 m. Kolejna jest umieszczona prostopadle do pierwszej, jej długość to ok. 2 m. Obie gabloty przylegają do ścian. Stojąc twarzą do drugiej gabloty po lewej jej stronie jest koleina, a za plecami znajduje się czwarta. Dwie ostatnie gabloty można obejść z trzech stron. Ich dłuższe boki mierzą ok. 2 m, krótszy nieco ponad 0,5 m. Do ściany przylegają krótszymi bokami.


Zbrojownia sarmacka

Sala o wymiarach 6 na 10 m., zaciemniona. W sali jest 6 szklanych gablot, gdzie prezentowana jest głównie broń polskiego i orientalnego pochodzenia. Prezentowane egzemplarze datowane są na wiek XVII, XVIII oraz XIX.

Dwie z nich można obejść w koło, jedną z trzech stron. Pozostałe to gabloty przyścienne. Pierwsze dwie gabloty znajdują się po lewej i prawej stronie od wejścia.

Gablota po lewej stronie jest to gablota przyścienna, długa na 5 m. Po prawej stronie od wejścia to gablota wolnostojąca, którą można obejść w koło. Jest długa na prawie 3m. Na wprost tej gabloty, w odległości ok. 2 m stoi kolejna o podobnych wymiarach. Kolejne trzy gabloty znajdują się w końcowej części sali, na prawo od wspomnianych gablot. Są to 2 przyścienne gabloty długie na prawie 2 m i jedna wolnostojąca, usytuowana pomiędzy nimi. Jej to prostopadłościan, którego boki są szerokie na 145 cm. Gablota jest dostępna tylko z 3 stron. W tej części pomieszczenia, za gablotami na ścianach wiszą płoty namiotu z XVIII stulecia.

W sali, przy ścianach znajdują się również kopie uzbrojenia ochronnego husarskiego na stojakach, kopia stroju szlacheckiego na manekinie oraz skrzynia  z rekwizytami dawnej broni.


Klatka schodowa

Drzwi prowadzące na klatę znajdują się w holu po lewej stronie. Za nimi jeden stopień w dół. Po lewej stronie od wejścia jest 19 stopni w górę. Na obu ścianach klatki poręcze. Rekomendujemy poruszanie się po prawej stronie, ponieważ po przeciwnej stronie, na szczycie schodów – murek.

Po pokonaniu stopni zajdziemy się na spoczniku. Skręcamy w lewo i w odległości 2 m, znajdują się  3 stopnie prowadzące w górę. Za nimi drzwi, które prowadzą do Sali Pospólstwa, największej sali w budynku. Z niej przejścia do kolejnych pomieszczeń. Powrót tą samą drogą.


Sala Pospólstwa

Sala o wymiarach 12 m na 11 m. Sala przyciemniona, oświetlenie sztuczne. Do sali prowadzi jedno wejście. Od wejścia na prawo w odległości 1,5 m, drzwi prowadzące do kolejnego pomieszczenia zw. Salą Wschodnią, gdzie prezentowane są portrety Sanguszków oraz srebrna zastawa stołowa. Na lewo od wejścia do Sali Pospólstwa w odległości ok. 12 m kolejne drzwi prowadzące do Sali Marmurowej, gdzie prezentowane są wyroby z porcelany i szkła.

W Sali Pospólstwa prezentowane są  portrety polskiej szlachty w głównej mierze z XVIII stulecia.

Znajdziemy tu wizerunki ludzi z takich rodów jak: Sobiescy, Czartoryscy, Rzewuscy, część przedstawionych osób jest anonimowa.

Ściany pomieszczenia zdobią fragmenty polichromii z XVII stulecia, które w XX w. zostały uzupełnione.

Na ścianie na wprost drzwi przy jej lewym końcu widoczny jest otwór zakończony łukiem ostrym. Otwór jest zamknięty szklaną szybą i metalową kratownicą. Za progiem tego wejścia widzimy wnętrze wierzy ratuszowej, gdzie widoczne jest wahadło zegara wieżowego, który umieszczony jest powyżej –na poddaszu. W rogu tej ściany zostały umieszczone dwa dzwony z wieży ratuszowej z XVII stulecia.

Przy ścianach mogą znajdować się zabytkowe meble takie jak: krzesła, stoły, skrzynie.

Krzesła do siedzenia pod ścianami.

Sala pierwotnie była wykorzystywana do zgromadzeń pospólstwa, czyli mieszczan. Stąd też nazwa pomieszczenia.


Sala Srebra

Sala o wymiarze 5 m na 4,5 m. Sala zaciemniona, dominuje oświetlenie sztuczne. Do sali prowadzi jedno wejście z Sali Wschodniej, wejście jest pozbawione drzwi.

W sali prezentowane jest srebrna zastawa stołowa.

Na prawo od wejścia znajduje się wolno stojąca gablota. Jej wymiary to: szer. 1,4; dł. 1m. W niej naczynia reprezentacyjnie, takie jak kufle, taca i kielich w kształcie łabedzia.

Na wprost wejścia gablota przyścienna zajmująca całą powierzchnie ściany. W niej srebrna użytkowa zastawa stołowa – cukiernice, mleczniki, talerze, sztućce.

Na lewo od wejścia szklane schody prowadzące na poddasze i dalej wieżę.


Sala Marmurowa

Sala o wymiarach 7 m na 10 m. Sala jasna, dominuje oświetlenie sztuczne. Do sali prowadzi tylko jedno wejście z Sali Pospólstwa.

W gablotach przyściennych prezentowane są przedmioty z porcelany I poł. XVIII do XIX , w gablotach wolnostojących wyroby ze szkła. Na ścianach widoczne obrazy.

Na ścianie lewej, przylegającej prostopadle do ściany na linii wejścia gablota przyścienna z przedmiotami  z manufaktury z Miśni. Za nią komoda z II poł. XVIII stulecia, z Francji. Za którą kolejna gablota przyścienna w której porcelana z Berlina i Wiednia. Na ścianie na wprost wejścia w jej środkowej części –  stół  i dwa obrazy z XVIII wieku, przedstawiające króla Augusta III Sasa i jego żonę Marię Józefę. Na kolejnej ścianie gablota przyścienna z przedmiotami z Anglii i Holandii, za nią komoda z II poł. XVIII stulecia z Francji, za którą gablota przyścienna z porcelaną z manufaktur polskich: Horodnicy, Baranówki i Korca.

W centrum sali 4 gabloty wolnostojące, gdzie prezentowane są wyroby ze szkła.

Gablota na lewo od drzwi wejściowych. Jej wymiary to: szerokość 1,3 m, długość 1,8. Prezentuje wyroby ze szkła pochodzących z Czech, Saksonii i Karkonoszy.

Po jej prawej stronie, w centrum sali usytuowane dwie małe gabloty o formie smukłego prostopadłościanu. W gablotce usytuowanej bliżej wejścia prezentowany kielich typu flet. W kolejnej widoczny kielich z 12 miesiącami.

Ostatnia wolnostojąca gablota, na prawo od 2 mniejszych, prezentuje wyroby ze szkła z manufaktur polskich takich jak: Lubaczów, Cudnów i Naliboki. Część przedmiotów ma nieznane pochodzenie.

Krzesła do siedzenia pod ścianami.

Pierwotnie sala była używana do zebrań rajców miejskich, procesów sądowych i jako biuro burmistrza.