Poniżej znajdą Państwo Księgę Identyfikacji Wizualnej oraz logo Muzeum Okręgowego w Tarnowie (w różnych formatach).


LOGO:

Wersja polska – pozioma:

Logo Muzeum Okręgowego w Tarnowie


Wersja polska – pionowa:

Logo Muzeum Okręgowego w Tarnowie


Wersja angielska – pozioma:

Logo Muzeum Okręgowego w Tarnowie


Wersja angielska – pionowa:

Logo Muzeum Okręgowego w Tarnowie