NA BISTER

Wystawa

Treści

Owocem poszukiwań miejsc pamięci o Zagładzie Romów jest także wystawa planszowa, na której nanieśliśmy najważniejsze lub – najciekawsze (z punktu widzenia etnografa, historyka, historyka sztuki) formy upamiętnienia pomordowanych/deportowanych Romów.

Wystawa wymaga komentarza. Każde z wymienionych miejsc pamięci posiada własną histrorię a przedstawianie go wyłącznie z nazwy i (niekiedy) fotografii ograbia go z właściwego, głębszego sensu. Nie mniej wystawa jest wizualnym spisem treści odnoszącym się do niniejszej strony (także bezpośrednio, za pomocą kodów QR, kierujących do tagów poszczególnych państw.)

2016

2017