Fragmenty „Panoramy Siedmiogrodzkiej” w Użhorodzie na Ukrainie

„History in 360° – The Transylvanian Panorama, The arrival of the Hungarians and Panoramas of the World” („360 stopni historii. Panorama Siedmiogrodzka, Przybycie Węgrów oraz Panoramy świata”)

Pod takim tytułem 13 marca 2018 roku otwarta została wystawa w Zakarpackim Regionalnym Muzeum Sztuki im. Josipa Bokszaja w Użhorodzie. Potrwa do końca czerwca br.

Organizatorami tego przedsięwzięcia są trzy instytucje kulturalne z trzech krajów:

  • Muzeum Okręgowe w Tarnowie
  • Zakarpackiego Regionalnego Muzeum Sztuki im. Josipa Bokszaja
  • Narodowy Park Dziedzictwa Historycznego w Ópusztaszer

Na wystawie pokazana jest kolekcja obrazów będących fragmentami „Panoramy Siedmiogrodzkiej”, znanej również pod nazwą Panorama Bema i Petőfiego z Muzeum Okręgowego w Tarnowie (8 oryginalnych fragmentów).

Drugą część wystawy tworzą instalacje przedstawiające panoramę autorstwa Árpáda Feszty „Osiedlenie się Węgrów”. Panorama ta pokazywana na co dzień w Parku Historycznym w Ópusztaszer przedstawia wejście plemion madziarskich na Nizinę Panońska i jest częścią mitu założycielskiego węgierskiego państwa. Zachowana w całości, poddana procesom konserwatorskim wykonanym przez artystów i konserwatorów z Polski jest odwiedzana przez dziesiątki tysięcy Węgrów.

Tarnowska Panorama związana z Józefem Bemem i węgierskim powstaniem 1848-49 roku jest drugim niezwykle ważnym dla Węgrów dziełem. W latach 2016/2017 w Ópusztaszer oglądnęło ją ponad 10 tysięcy zwiedzających.

Celem otwartej we wtorek wystawy jest umożliwienie mieszkańcom narodowości węgierskiej Zakarpacia dostępu do tak ważnych dzieł wzmacniających tożsamość narodową, podkreślenie paralelnych losów historycznych. W 2018 roku mija 170. rocznica węgierskiej rewolucji i walk z wojskami austriackimi i rosyjskim w których niemałą rolę odegrali żołnierze i oficerowie polscy.

Naszym celem jest ponadto zwrócenie uwagi na wspólne węgiersko-polskie korzenie historyczne oraz nawiązanie pozytywnej współpracy z naszymi partnerami ukraińskimi.

Otwarcia wystawy dokonał dyrektor Zakarpackiego Regionalnego Muzeum Sztuki im. Josipa Bokszaja Ferenc Erfan. Obecny był także Radca Konsulatu RP we Lwowie Pan Konsul Włodzimierz Sulgostowski, Kosul Wegier w Użhorodzie, władze miasta oraz delegacje z Muzeum w Ópusztaszer i Tarnowie.