Jan i Maciej Sroka – malarstwo i grafika – wystawa z cyklu Tarnowscy Artyści w Galerii Muzealnej

Start: 2015-06-22 18:00:00
Koniec: 2015-07-19 16:00:00
Galeria „Piwnica pod Trójką

W dniu 22 czerwca 2015 r. (poniedziałek) w Muzeum Okręgowym w Tarnowie (Galeria „Piwnica pod Trójką) otwarta została kolejna wystawa z cyklu „Tarnowscy Artyści w Galerii Muzealnej”. Wystawa nosi tytuł: „JAN I MACIEJ SROKA – MALARSTWO I GRAFIKA”.

Jan Sroka (1954-1992)
Urodził się 24 09 1954 r. w Tarnowie. W latach 1969 – 1974 uczęszczał do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie. Trudna sytuacja życiowa nie pozwoliła mu kontynuować nauki w Akademii Sztuk Pięknych (co było jego marzeniem), dlatego podjął pracę w reklamie. Zajmował się również malarstwem osiągając w tej dziedzinie dużo sukcesów. W krótkim czasie uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu artysty plastyka nadane mu przez Departament Plastyki Ministerstwa Kultury i Sztuki. Od roku 1980 związał się ze środowiskiem zakopiańskim doskonaląc swój warsztat malarski pod okiem wybitnego artysty i pedagoga prof. Tadeusza Brzozowskiego, który niewątpliwie wywarł ogromny wpływ na jego twórczość. Był artystą niezwykle pracowitym. W latach 1981 – 1988 uczestniczył w kilkunastu wystawach zborowych w: Tarnowie (Muzeum Okręgowe, Galeria BWA, Galeria WOK, Galeria PSP), Zakopanem (Hotel „Gazda”, Galeria PSP), Nowym Wiśniczu, Krakowie (Galeria BWA), Nowym Sączu (Galeria BWA). W roku 1988 wziął udział w trzech wystawach tarnowskiej Grupy TA (Tarnowscy Artyści). Zorganizował pięć wystaw indywidualnych, w roku 1984 w Galerii WOK w Tarnowie, 1987 w Galerii PSP w Tarnowie oraz w 1983, 1988 i 1989 w Galerii PSP w Zakopanem. Za swoją twórczość otrzymał wiele nagród i wyróżnień, wśród nich: w 1987 roku za cykl prac pt.: „Pamięci Tadeusza Brzozowskiego” w I Ogólnopolskim Biennale Pasteli w Nowym Sączu. W latach 1988 – 1991 brał udział w indywidualnych oraz zbiorowych plenerach malarskich w RFN oraz Francji. Współpracował z redakcjami gazet, tarnowskim teatrem oraz teatrem „Warsztatowa”. Jego prace znajdują się w kolekcjach instytucji i prywatnych w Polsce, wielu krajach Europy, a także w Australii, USA i Kanadzie. Zmarł w 1992 roku w Krakowie.

Maciej Sroka
Urodził się w 1976 roku w Tuchowie. W latach 1991-1996 uczęszczał do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie. Przez następne dwa lata kontynuował naukę w Studium Konserwacji Mebli w Tarnowie. W roku 1998 rozpoczął studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Form Przemysłowych. Dyplom magistra sztuki uzyskał w roku 2004 w Katedrze Projektowania Przestrzeni i Barwy. Zajmuje się projektowaniem graficznym, komunikacją wizualną, wzornictwem, projektowaniem przestrzeni i barwy. Od 2005 roku pracuje w tarnowskim teatrze jako grafik projektant. Jest autorem projektów scenografii do dwóch spektakli, współpracował także przy scenografiach do kilku przedstawień zrealizowanych przez teatr im. L. Solskiego w Tarnowie. Do tej pory wykonał kilkadziesiąt identyfikacji graficznych do spektakli, ogólnopolskich festiwali teatralnych, wydawnictw okolicznościowych związanych z teatrem. Współpracuje z instytucjami kultury, firmami, agencjami reklamowymi, a w przeszłości z reżyserami, pisarzami, krytykami sztuki (Krzysztofem Miklaszewskim, Kazimierzem Braunem), realizując projekty graficzne. Efektem jego stałej współpracy ze spółdzielnią mieszkaniową „Jaskółka” w Tarnowie są projekty kolorystyki zabudowań mieszkalnych – bloków i osiedli. Wykonał projekty wzorów szkła dla Huty Szkła Gospodarczego. Zajmuje się projektowaniem galeryjnych przedmiotów (art. design). Ma na swoim koncie udział w dwóch wystawach zbiorowych malarstwa i grafiki realizowanych w krakowskich Sukiennicach i nowohuckim Centrum Kultury.

Cykl wystaw „Tarnowscy Artyści w Galerii Muzealnej” jest realizowany od roku 2011 w ramach współpracy Muzeum i ZPAP Okręg Tarnowski.

Wystawa była czynna do 19 lipca 2015 r.