Otwarcie wystawy “Plakaty teatralne w zbiorach Muzeum Okręgowego w Tarnowie” [FOTO, WIDEO]

5 marca br. o godz. 18:00 w siedzibie Muzeum Okręgowego w Tarnowie (Rynek 3) miało miejsce otwarcie wystawy „Plakaty teatralne w zbiorach Muzeum Okręgowego w Tarnowie”.

Zbiór plakatów zgromadzonych w Muzeum stanowi cenną i niezwykłą kolekcję. Jest źródłem wiedz z różnych dziedzin, zarówno historycznej, jak i filmowej, teatralnej, społecznej, politycznej itp. Wiele plakatów w tej kolekcji liczącej ponad 3000 sztuk należy dzisiaj do bardzo rzadko spotykanych, wręcz poszukiwanych na rynkach kolekcjonerskich.

Plakaty posiadają wiele cech wspólnych takich jak: tytuł, czołówka, hasło oraz obraz. Treści tych cech pozwalają nam zakwalifikować je do różnych kategorii. Mamy więc plakaty:  filmowe, teatralne, wystawowe, reklamowe, sportowe, społeczne, polityczne, propagandowe, wyborcze, itp. Funkcją plakatu jest informacja i reklama z ograniczeniem tekstu do minimum oraz skupienie się na wizualnej atrakcyjności przekazu. Jest jedną z najciekawszych dziedzin grafiki użytkowej w Polsce.

Niniejsza wystawa dotyczy plakatów teatralnych, które były i są tworzone przede wszystkim dla konkretnych, lokalnych wydarzeń teatralnych. Wyróżniają się one oryginalnością i indywidualnością.

Projektowanie plakatu do premiery teatralnej poprzedza lektura utworu, czasami rozmowa z twórcami o założeniach inscenizacyjnych. Za pierwszy znany w Polsce plakat teatralny uważa się kompozycję portretów aktorów autorstwa Ludwika Nawojewskiego z 1891 roku, dla Teatru Wielkiego w Warszawie. Natomiast pierwszym nowoczesnym artystycznym plakatem teatralnym jest zapowiedź odczytu Stanisława Przybyszewskiego połączona z przedstawieniem „Wnętrze” Maurice’a Maeterlincka w Teatrze Miejskim w Krakowie, zaprojektowana przez Stanisława Wyspiańskiego w 1898 roku.

Rozwój plakatu teatralnego nastąpił równolegle wraz z rozkwitem „polskiej szkoły plakatu”, były to lata 50. ubiegłego stulecia. Wtedy to artyści w sposób indywidualny zaczęli wyrażać niejednokrotnie skomplikowane treści w formie artystycznego przekazu. Za największy okres rozwoju plakat teatralnego uważa się lata 60. i 70. XX wieku.  Tworzyli wtedy wybitni polscy artyści, którzy osiągnęli światową sławę, m.in.: Henryk Tomaszewski, Józef Mroszczak, Jan Lenica, Jan Młodożeniec, Roman Cieślewicz, Waldemar Świerzy, Franciszek Starowieyski.

Na wystawie w Muzeum Okręgowym zaprezentowanych zostanie 32 plakaty teatralne. Kilka z nich dotyczy spektakli które odbyły się w tarnowskim teatrze. Są to plakaty wybitnego twórcy należącego do „polskiej szkoły plakatu” – Mieczysława Górowskiego (1941-2011). Zobaczyć będzie można także plakaty m.in.: Witolda  Chomicza (1910-1984), Romana Cieślewicza (1930-1996), Jana Lenicy (1928-2001), Henryka Tomaszewskiego (1914-2006), oraz twórców nieznanych.


Miejsce: Siedziba MOT, Rynek 3
Wernisaż: 5 marca 2018, godz. 18.00
Wystawa czasowa, czynna do 2 kwietnia 2018 r.
Kurator wystawy: Bożena Szczupak


Otwarcie wystawy w mediach:

  1. Tarnow.pl
  2. Studio.pl

Zapowiedź wystawy w mediach:

  1. RDN Małopolska
  2. cojestgrane24.wyborcza.pl
  3. kulturatarnow.pl
  4. e-teatr.pl
  5. tarnowskieinfo.pl
  6. kulturadostepna.pl
  7. dzieje.pl