Dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie Andrzej Szpunar ogłasza nabór na stanowisko asystenta muzealnego

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie Andrzej Szpunar ogłasza nabór na stanowisko asystenta muzealnego

Nabór zakończony