Dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie Andrzej Szpunar ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy specjalista do spraw promocji

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie Andrzej Szpunar ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy specjalista do spraw promocji.

Nabór zakończony