Dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Oddziału Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Muzeum Dwór w Dołędze (1 etat)

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Oddziału Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Muzeum Dwór w Dołędze (1 etat)

Nabór zakończony