Artysta „Szlaku nadziei” zakup kolekcji wojennej Stanisława Westwalewicza

Artysta „Szlaku nadziei” zakup kolekcji wojennej Stanisława Westwalewicza

Muzeum Okręgowe w Tarnowie otrzymało ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwa Małopolskiego dofinansowanie zadania Artysta „Szlaku nadziei” zakup kolekcji wojennej Stanisława Westwalewicza.
Zadanie realizowane jest w ramach programu Kolekcje (priorytet: Kolekcje muzealne)

Zadanie dotyczy zakupu dużej kolekcji prac autorstwa artysty malarza Stanisława Westwalewicza (1906-1997), składającej się z następujących elementów:
– 82 prace na papierze (tj. rysunki – ołówkiem, kredką, tuszem, atramentem oraz akwarele, 1 tempera i 1 plakat) z lat 1942 – 1947,
– 13 obrazów olejnych z lat 1942 – 1946.

Wszystkie prace zostały wykonane przez Stanisława Westwalewicza podczas jego wojennej wędrówki, którą rozpoczął po wybuchu wojny radziecko-niemieckiej, wstępując do Armii Polskiej gen. Andersa (prace tworzone były od roku 1942 do czasu powrotu Artysty do kraju w roku 1947). Dzieła przedstawiają sceny i widoki miejsc, w których Westawelwicz, jako żołnierz, stacjonował (m.in. Rzym, Florencja, Wenecja, Kair, Jerozolima i inne).

Kolekcję charakteryzuje pełna spójność (pod względem osoby artysty, tematyki, czasu i okoliczności powstania).

Zakup kolekcji został zrealizowany.

 

Zadanie dofinansowano ze środków Marszałka Województwa Małopolskiego.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa

Artysta „Szlaku nadziei” zakup kolekcji wojennej Stanisława Westwalewicza - logo dofinansowanie