Konkurs Malowana Chata – edycja 54

Konkurs Malowana Chata – edycja 54

Konkurs „Malowana Chata” jest najdłużej trwającym konkursem na sztukę ludową w Polsce (po konkursie szopek krakowskich). Cykliczność konkursu – obecnie 54 edycja – ma duże znaczenie dla ochrony i popularyzacji dziedzictwa kulturowego regionu, budowania więzi kulturowej oraz edukacji regionalnej.
Głównym celem konkursu jest podtrzymywanie unikatowej w skali Europy ludowej tradycji malowania ścian domów i obejść gospodarczych tradycyjnymi wzorami kwiatowymi. W konkursie biorą udział twórcy ludowi z kilkunastu wsi Powiśla Dąbrowskiego, którego centrum stanowi wieś Zalipie. Po raz pierwszy zorganizowany został w 1948 r., a od 1976 r. organizowany jest przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie.
W Konkursie udział biorą malarki i całe rodziny z Zalipia oraz z sąsiednich wsi. W ubiegłym roku rywalizowało 100 malarek i z roku na rok przybywa nowych uczestników. Dzięki temu reaktywują się miejsca, gdzie tradycyjne zdobienie domów dawno zostało już zaprzestane. Konkurs trwa trzy dni, ale malatury konkursowe powstają wcześniej i są weryfikowane przez komisję do rywalizacji. W trzecim dniu konkursu ogłaszane są wyniki, czemu towarzyszy blok imprez plenerowych w Zalipiu.
W 2016 roku rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem leksykonu przedstawiającego biogramy oraz prace wszystkich malarek z Powiśla Dąbrowskiego, które brały udział w konkursie Malowana Chata od 1948 r. Jest to ostatni moment, kiedy jeszcze żyją osoby, które pamiętają nieżyjące już malarki i będą mogły przekazać o nich informacje. Wydanie leksykonu planowane jest na finał 55 (jubileuszowej) edycji konkursu Malowana Chata, który odbędzie się w przyszłym roku.

Zadanie zostało wsparte środkami finansowymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna 2017” w kwocie 20.000 zł, środki własne to 9715 zł.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

MKiDN - logo

Malopwana Chata 2017 - logotypy