Konkurs Malowana Chata w Zalipiu – edycja 53

Konkurs Malowana Chata w Zalipiu – edycja 53

Konkurs „Malowana Chata” jest imprezą cykliczną (53 edycja), organizowaną od 1948 r., a przez Muzeum Okręgowe od 1978 r. Jest on najdłużej trwającym konkursem w Polsce dotyczącym sztuki ludowej (po konkursie szopek krakowskich).

Konkurs ma na celu podtrzymywanie unikatowej w skali Europy ludowej tradycji zdobienia ścian domów i obejść gospodarczych ludowymi motywami kwiatowymi. Jednocześnie stanowi dokumentację i archiwizację tych zjawisk kultury ludowej ze zwróceniem uwagi na przemiany zachodzące w twórczości ludowej. W konkursie biorą udział twórcy ludowi z kilkunastu wsi Powiśla Dąbrowskiego, którego centrum stanowi wieś Zalipie. W Konkursie udział biorą malarki i całe rodziny z Zalipia oraz z sąsiednich wsi (około 80 osób). Dzięki konkursowi z roku na rok przybywa nowych uczestników, a nawet reaktywują się miejsca, gdzie tradycyjne zdobienie domów dawno zostało już zaprzestane. W roku 2013 twórcy pochodzili z 11 miejscowości Powiśla Dąbrowskiego a już w 2015 r. z 17.

Tegoroczna edycja Malowanej Chaty została wsparta środkami finansowymi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 25 000 zł.

Konkurs odbył się w dniach 27-29 maja.
W pierwszych dwóch dniach komisja objeżdżałą domy zgłoszone do konkursu. Podczas objazdu wykonana była dokładna dokumentacja fotograficzna. Po każdym dniu konkursu, komisja dokonywała wstępnego podsumowania pracy w Domu Malarek w Zalipiu.
Werdykt jury został ogłoszony 29 maja o godz. 15.00 na sali widowiskowej Domu Malarek w Zalipiu.
Po ogłoszeniu wyników, rozdaniu nagród i dyplomów, odbył się blok imprez folklorystycznych przed Domem Malarek w Zalipiu.

Zadanie dofinansowano ze środków Województwa Małopolskiego.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

MKiDN - logo

Małopolska - logo