Modernizacja i adaptacja budynku pokoszarowego na cele Muzeum AK. Dokumentacja

Modernizacja i adaptacja budynku pokoszarowego na cele Muzeum AK. Dokumentacja

Muzeum Okręgowe w Tarnowie otrzymało ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwa Małopolskiego dofinansowanie na realizację zadania Modernizacja i adaptacja budynku pokoszarowego na cele Muzeum AK. Dokumentacja.

Zadanie realizowane jest w ramach programu: Rozwój infrastruktury kultury (priorytet: Infrastruktura kultury).

Przedmiotem projektu jest przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia zadania inwestycyjnego dotyczącego modernizacji i adaptacji budynku pokoszarowego na cele Muzeum AK.
Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie gotowości formalnoprawnej i otworzy możliwość aplikowania o środki zewnętrzne.

Inicjatywa posiada wielki potencjał rozwojowy pozwalający na utworzenie ośrodka nowoczesnej edukacji niepodległościowej, patriotycznej i historycznej opartej na najnowszych technologiach medialnych. Docelowo projekt znacząco wpłynie na ożywienie aktywności uczestnictwa w kulturze.

Zadanie dofinansowano ze środków Województwa Małopolskiego.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

MKiDN - logo

Małopolska - logo