RomaInterbellum. Roma Civic Emancipation Between the Two World Wars

RomaInterbellum. Roma Civic Emancipation Between the Two World Wars – projekt na temat aktywności politycznej Romów w okresie międzywojennym, 2017-2020.


Koordynator: University of Saint Andrews w Szkocji
Partner: Muzeum Okręgowe w Tarnowie