Zakup fragmentu Panoramy Siedmiogrodzkiej: Atak węgierskich huzarów z pułku Vilmosa i Koburga

Zakup fragmentu Panoramy Siedmiogrodzkiej: Atak węgierskich huzarów z pułku Vilmosa i Koburga

W ramach programu MKiDN “Kolekcje muzealne” Muzeum Okręgowe w Tarnowie zrealizowało w 2017 r. zadanie: Zakup fragmentu Panoramy Siedmiogrodzkiej „Atak węgierskich huzarów z pułku Vilmosa i Koburga”.

Obraz - "Atak węgierskich huzarów z pułku Vilmosa i Koburga"

Zadanie dotyczyło zakupu obrazu “Atak węgierskich huzarów z pułku Vilmosa i Koburga” (znanego także pod tytułem “Szarża 8 Pułku Huzarów księcia Ferdynanda Koburga i 10 Pułku Huzarów królapruskiego Wilhelma III”), stanowiącego fragment panoramy namalowanej w 1897 r. pod kierunkiem Jana Styki i znanej pod nazwą najczęściej stosowaną “Panorama Siedmiogrodzka”.

Zakup ten był kontynuacją zadań z lat 2013, 2014 i 2016, kiedy Muzeum zakupiło z funduszy Ministra 4 kolejne fragmenty (2 w 2013, 1 w 2014, 1 w 2016).

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zadanie dofinansowano ze środków Województwa Małopolskiego.

MKiDN - logo

Małopolska - logo