Zakup obrazu olejnego stanowiącego szkic do “Panoramy Siedmiogrodzkiej” autorstwa Jana Styki

Muzeum Okręgowe w Tarnowie realizuje zadanie Zakup obrazu olejnego stanowiącego szkic do “Panoramy Siedmiogrodzkiej” autorstwa Jana Styki.

Zadanie dotyczy zakupu obrazu „Szkic do Panoramy Siedmiogrodzkiej, 1897 – 1902” autorstwa Jana Styki, malowanego techniką olejną, stanowiącego szkic do panoramy namalowanej w 1897 r. pod kierunkiem Jana Styki i znanej pod nazwą najczęściej stosowaną “Panorama Siedmiogrodzka”. Obraz przedstawia centralną scenę “Panoramy” – sztab generała Józefa Bema.
Zakupiony w ramach zadania szkic jest pierwszym tego rodzaju obiektem w zbiorach tarnowskiego Muzeum, stanowiąc istotne i
cenne uzupełnienie gromadzonych od wielu lat fragmentów “Panoramy Siedmiogrodzkiej” (jest ciekawym i unikalnym przykładem
studyjnych form malarskich i pokazuje proces twórczy autorów Panoramy).
Zakup ten jest kontynuacją zadań z lat 2013, 2014, 2016, 2017 i 2018, kiedy Muzeum zakupiło z funduszy Ministra 6 fragmentów “Panoramy” (2 w 2013, 1 w 2014, 1 w 2016, 1 w 2017, 1 w 2018).

Uroczystą prezentację obrazu zaplanowano na 29 czerwca 2019 r.

Zadanie realizowane jest w ramach programu MKiDN “Kolekcje Muzealne”.

 


Zadanie Zakup obrazu olejnego stanowiącego szkic do „Panoramy Siedmiogrodzkiej” autorstwa Jana Styki realizowane jest ramach Programu Kolekcje muzealne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

MKiDN - logo

 


Zakup obrazu dofinansowano ze środków Województwa Małopolskiego

Małopolska - logo