Zakup obrazu „Rosyjska piechota w natarciu, prowadzona przez konnego dowódcę” fragmentu “Panoramy Siedmiogrodzkiej”

Zakup obrazu „Rosyjska piechota w natarciu, prowadzona przez konnego dowódcę” fragmentu “Panoramy Siedmiogrodzkiej”

Muzeum Okręgowe w Tarnowie zrealizowało ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwa Małopolskiego dofinansowanie zadanie: Zakup obrazu „Rosyjska piechota w natarciu, prowadzona przez konnego dowódcę” fragmentu “Panoramy Siedmiogrodzkiej”.

Zadanie realizowane było w ramach programu Kolekcje (priorytet: Kolekcje muzealne)

W ramach zadania zakupiono obraz “Rosyjska piechota w natarciu, prowadzona przez konnego dowódcę”, stanowiącego fragment panoramy namalowanej w 1897 r. pod kierunkiem Jana Styki i znanej pod nazwą najczęściej stosowaną “Panorama Siedmiogrodzka”.
Zakup ten jest kontynuacją zadań z lat 2013 i 2014, kiedy Muzeum zakupiło z funduszy Ministra 3 kolejne fragmenty (2 w 2013 i 1 w 2014). Aktualny stan kolekcji to 17 fragmentów, będących własnością Muzeum oraz 1 fragment jako depozyt.

Rosyjska piechota w natarciu, prowadzona przez konnego dowódcę - fragment Panoramy Siedmiogrodzkiej

Zadanie dofinansowano ze środków Województwa Małopolskiego.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

MKiDN - logo

Małopolska - logo