Zakup obrazu “Szarża” – fragmentu Panoramy Siedmiogrodzkiej

Muzeum Okręgowe realizuje zadanie: Zakup obrazu “Szarża” – fragmentu Panoramy Siedmiogrodzkiej

Zadanie dotyczy zakupu obrazu “Szarża”, stanowiącego fragment panoramy namalowanej w 1897 r. pod kierunkiem Jana Styki i znanej pod nazwą najczęściej stosowaną “Panorama Siedmiogrodzka”.
Zakup ten jest kontynuacją zadań z lat 2013, 2014 i 2016, kiedy Muzeum zakupiło z funduszy Ministra 4 kolejne fragmenty (2 w 2013, 1 w 2014, 1 w 2016). Aktualny stan kolekcji to 19 fragmentów, będących własnością Muzeum oraz 1 fragment jako depozyt.

Zadanie realizowane jest w ramach programu MKiDN “Kolekcje Muzealne”.

Uroczysta prezentacja zakupionego obrazu odbyła się 9 lipca 2018 r. w ramach otwarcia wystawy “Śpieszmy Węgrów w boju wspierać”.


Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

MKiDN - logo


Zakup obrazu dofinansowano ze środków Województwa Małopolskiego

Małopolska - logo