Zastępca dyrektora do spraw naukowych:
Janusz Kozioł


telefon:
+48 14 6390864
+48 14 6390865
+48 14 6212149

fax: numer wewnętrzny 11


e-mail:


Adres:
Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Rynek 3
33-100 Tarnów