Do zadań Działu Finansowego należy:
1. opracowywanie finansowych planów rocznych oraz sprawozdań finansowych Muzeum;
2. prowadzenie obsługi finansowej i kasowej Muzeum;
3. prowadzenie wewnętrznej kontroli operacji gospodarczych;
4. prowadzenie ewidencji księgowej;
5. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej, w tym w zakresie wypłaty wynagrodzeń, zgodnie z wymogami regulacji prawnych i wewnętrznych.


Kontakt do Działu Finansowego