Główny Inwentaryzator Zbiorów:
Łukasz Sęk


Główny Inwentaryzator Zbiorów sprawuje nadzór formalny nad całokształtem działań Muzeum w zakresie nabywania, ewidencjonowania, inwentaryzacji oraz wypożyczania zbiorów poza Muzeum.

Do zadań Głównego Inwentaryzatora Zbiorów należy w szczególności:

  1. nadzór nad nabywaniem zbiorów i ich akcesją,
  2. przewodniczenie Komisji Gromadzenia Zbiorów oraz koordynacja jej prac,
  3. opracowywanie wytycznych dotyczących ewidencjonowania zbiorów oraz sprawowanie nadzoru nad działaniami jednostek organizacyjnych w tym zakresie,
  4. nadzór nad digitalizacją zbiorów oraz funkcjonowaniem oprogramowania do elektronicznej ewidencji zbiorów,
  5. koordynacja działań komórek organizacyjnych przy wypożyczaniu zbiorów poza Muzeum,
  6. sporządzanie lub opiniowanie umów w zakresie prowadzonych spraw,
  7. sprawowanie nadzoru nad inwentaryzacją kontrolną zbiorów,
  8. dokonywanie wykreśleń zbiorów z ewidencji w oparciu o obowiązujące przepisy.

telefon:
(+48) 14 639 08 64
(+48) 14 621 21 49 wew. 371


e-mail: l.sek@muzeum.tarnow.pl


adres:
Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Rynek 3, 33-100 Tarnów