Do zadań Działu Głównego Inwentaryzatora Zbiorów należy w szczególności:

  1. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie nabywania, ewidencjonowania, przemieszczania oraz udostępniania zbiorów i ich reprodukcji
  2. realizacja procesów:
    1. przyjmowania nowych obiektów do zbiorów,
    2. wypożyczeń zbiorów z Muzeum oraz przyjmowania i wydawania depozytów,
    3. udostępniania reprodukcji zbiorów,
    4. rozliczania braków w zbiorach oraz ich deakcesji,
  3. współpraca z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie pozyskiwania zbiorów do Muzeum oraz czasowego wywozu zbiorów za granicę,
  4. prowadzenie księgi wpływu oraz księgi depozytów,
  5. administrowanie programem do elektronicznej ewidencji zbiorów,
  6. przechowywanie dokumentacji związanej z wypożyczeniami do Muzeum oraz ruchem wewnętrznym zbiorów,
  7. wykonywanie i archiwizowanie cyfrowej dokumentacji fotograficznej zbiorów, wystaw oraz działalności bieżącej Muzeum.