Główny Księgowy:
Małgorzata Bąk


Główny Księgowy nadzoruje całokształt działalności finansowej Muzeum i jest za nią odpowiedzialny.

Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:

  1. opracowywanie planu rzeczowo-finansowego Muzeum oraz kontrola jego realizacji,
  2. wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie finansów publicznych oraz rachunkowości, a w szczególności:
    1. prowadzenie gospodarki finansowej Muzeum,
    2. prowadzenie wewnętrznej kontroli operacji gospodarczych i finansowych, w tym zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem rzeczowo-finansowym,
    3. kontrola kompletności i rzetelności dokumentów realizowanych operacji gospodarczych i finansowych,
    4. prowadzenie rachunkowości Muzeum.
  3. sporządzanie sprawozdań wynikających z przepisów prawa i obowiązujących procedur,
  4. realizacja zadań w zakresie zobowiązań publiczno-prawnych,
  5. bieżąca analiza budżetu Muzeum.

telefon:
(+48) 14 639 08 64
(+48) 14 621 21 49 wew. 341


e-mail: ksiegowosc@muzeum.tarnow.pl


adres:
Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Rynek 3, 33-100 Tarnów