Do zadań Działu Finansowego należy w szczególności:

  1. opracowywanie finansowych planów rocznych oraz sprawozdań finansowych i ich realizacja we współpracy z komórkami organizacyjnymi Muzeum,
  2. obsługa finansowa i kasowa,
  3. wewnętrzna kontrola operacji gospodarczych,
  4. prowadzenie ewidencji księgowej,
  5. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej, w tym w zakresie wypłaty wynagrodzeń, zgodnie z wymogami regulacji prawnych i wewnętrznych.