Kancelaria

kierownik Paulina Międlar


Do zadań Kancelarii należy w szczególności:

  1. prowadzenie obsługi sekretarskiej i kancelaryjnej Muzeum,
  2. ewidencjonowanie i obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
  3. obsługa asystencka Dyrektora i Zastępców Dyrektorów,
  4. prowadzenie i aktualizowanie bazy kontaktów Muzeum,
  5. aktualizowanie instrukcji kancelaryjnej,
  6.  prowadzenie rejestru, dystrybucja i archiwizowanie zarządzeń wewnętrznych, prowadzenie ewidencji rejestrów funkcjonujących w Muzeum, z wyłączeniem rejestrów zbiorów,
  7. ustalanie składu osobowego dyżurów obsługi ekspozycji dla wskazanych jednostek organizacyjnych,
  8. organizacja i obsługa sekretarska posiedzeń Rady Muzeum,
  9. wprowadzanie danych do Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) w uzgodnieniu z kierownikami jednostek organizacyjnych i samodzielnymi stanowiskami.

telefon:
(+48) 14 639 08 64
(+48) 14 621 21 49 wew. 312, 313


e-mail: rynek@muzeum.tarnow.pl


adres:
Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Rynek 3, 33-100 Tarnów