0Samodzielne stanowisko ds. BHP:
Małgorzata Klimowicz


Do zadań Samodzielnego stanowiska ds. BHP należy w szczególności:

  1. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  2. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
  3. doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad BHP,
  4. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiążą się z wykonywaną pracą,
  5. organizowanie szkoleń w dziedzinie BHP oraz zapewnienie właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
  6. nadzór nad terminowością oraz prawidłowością współpracy w kwestiach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

telefon:
(+48) 14 639 08 64
(+48) 14 621 21 49 wew. 355


e-mail: m.klimowicz@muzeum.tarnow.pl


adres:
Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Rynek 3, 33-100 Tarnów